7.2

Paul, Apostle of Christ

I sitt liv riskerar Luke till Rom att besöka Paulus - aposteln som är bunden i kedjor och hålls fångad i Neros mörkaste och bleakaste fängelsecell. Spökat av skuggorna av sina tidigare missgärningar undrar Paulus om han har glömts bort när han väntar på sitt grisliga utförande. Innan Paulus dödar, bestämmer sig Luke för att skriva en annan bok som beskriver födelsen av det som kommer att bli känt som kyrkan.
Watch Later
Watched

Comments (0)